Hem

Vi hjälper er med Specialsökhundar

Specialsök - Hundutbildningar - Säkerhetslösningar - Föreläsningar

Vår arbetsfilosofi för Behandlingshem och företag

1.  Vi gör inga riktade sök vid misstanke av narkotikabrott. Vi hänvisar till Polisen.


2.  Vi arbetar enbart i förebyggande syfte. Hunden ses som ett verktyg och om hunden gör en markering vid ett sök så utreder vår erfarna personal vad hunden markerat på. Vi har kunskapen samt utrustningen att säkerställa samtliga narkotiska preparat. Vi har ingen rapporteringsskyldighet till polisen utan lämnar det till uppdragsgivaren. Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras.


3.  Vi gör inga sök riktade på person.


4.  Vi skriver under sekretesshandlingar hos varje uppdragsgivare samt lämnar utdrag från belastningsregistret på vår personal.


5.  Vi visar alltid respekt samt integritet gemtemot alla klienter och personal på behandlingshemmen, samt respekterar klientens situation.


6.  Vår personal har lång erfarenhet och hundarna är utbildade för sök efter narkotika, vapen, pyroteknik samt sprängmedel.


Kreativ Säkerhet Hundutbildningar


Vi utbildar hundekipage i Specialsök med inriktning på: Narkotika, Vapen, Sprängmedel och Pyroteknik.


Du kan välja på att gå en förberedande helgkurs till att genomföra en komplett utbildning på fyrtio till femtio dagar. I utbildningen ingår praktik i skarpa miljöer. För att få gå kursen skall du kunna uppvisa utdrag från belastningsregistret samt ha en hund med god lydnad.

Datum för utbildningar 2018>>


Kreativ Säkerhet

Specialsökhundar


Vi har idag ett flertal utbildade hundekipage och kan täcka en större del av Sverige för Specialsök.


Websidan narkotikahund.se är knuten till säkerhetsföretaget Kreativ Säkerhet Svenska Specialsökhundar. Företaget har funnits sedan 2001 och arbetade tidigare med ordningsvakter och väktare. Från och med 2008 är vår verksamhet inriktad på specialsökhundar och utbildning av hundar och hundförare. Vi arbetar regelbundet förebyggande mot behandlingshem, skolor och företag och hjälper till med visitationer och säkerhetsrådgivning. Vi har idag hundar utbildade för sök efter narkotika, vapen, sprängmedel samt pyroteknik. För utbildningar www.k9narc.se